Experimentarkivet - Boken om naturvetenskap
Roliga och enkla experiment för barn och vuxna.
Experimentarkivet

Boken om naturvetenskap

Klicka på boken för att läsa den.
Gilla: Dela:

Om boken

Boken om naturvetenskap har som mål att genom en representation av naturvetenskapens alla delar ge grundläggande kunskaper inom ämnet, samt skapa ett ramverk för framtida kompletterande kunskaper.

Denna bok är främst riktad till förskole- och grundskolelärare som önskar att fördjupa sina kunskaper i naturvetenskap, men kan läsas av vem som helst som är intresserad av samma sak.

Boken behöver inte läsas från början till slut. För att söka information finns inledningsvis en innehållsförteckning och längst bak ett index. Där så är lämpligt finns i texten sidhänvisningar.

Bokens indelning av naturvetenskap följer forskningens. Varje naturvetenskap har ett eget kapitel och varje disciplin en egen sektion. Detta för att ge en komplett, om än endast översiktlig, bild av naturvetenskap. Ett inledande kapitel beskriver vad naturvetenskap som helhet är, följt av en kortare motivering till varför alla bör lära sig naturvetenskap.Senaste

Sidans innehåll

Systersajt från samma tillverkare

Världens Häftigaste


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Dessutom en lärarhandledning och en faktabok.

Till toppen


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Dessutom en lärarhandledning och en faktabok.

Till toppen