Roliga och enkla experiment för barn och vuxna.

Pulstagningen

Biologi
Ta pulsen på dig själv vid vila och fysisk aktivitet. Detta experiment synliggör en av kroppens viktigaste funktioner.
Gilla: Dela:

Film

Det här behöver du

  • Din kropp

Steg 1

Vila i 5 minuter.

Steg 2

Känn med pek- och långfingret på insidan av handleden hur snabbt pulsen slår.

Steg 3

Lek i 5 minuter.

Steg 4

Känn återigen med pek- och långfingret på insidan av handleden hur snabbt pulsen slår.

Kort förklaring

Pulsen ökar för att musklerna behöver mer syrgas, men även bli av med den koldioxid de bildar.

Lång förklaring

Hjärtat pumpar blodet runt i kroppen. Blodet har flera uppgifter, bland annat att transportera syrgas. Pulsen är resultatet av hjärtslagen. Varje gång hjärtat drar ihop sig och pumpar iväg blod i kroppen, känns det i form av tryckökning hos blodet överallt i kroppen. Ju oftare hjärtat slår, ju mer blod passerar genom kroppen varje minut.

Du rör dig genom att muskler drar ihop sig. För att musklerna ska kunna göra detta kräver de energi. Närmare bestämt är det de celler som muskeln består av som kräver energi. Denna energi (glukos, även kallat ”blodsocker”) kommer till muskelcellerna genom blodet. Ett ökat glukosbehov kan i stort sett tillfredsställas endast genom hormoners inverkan, så detta är inte förklaringen till pulsökningen i experimentet.

Den ökade pulsen beror i stället på att blodet behöver transportera mer syrgas till muskelcellerna, samt transportera bort mer koldioxid från muskelcellerna. Muskelcellerna behöver nämligen syrgas för att bryta ner glukosmolekylerna och frisätta den energi som finns i dem. Och vid denna process bildas koldioxid som en biprodukt, vilket är giftigt för muskeln om det ansamlas i för stor mängd.

Syrgas transporteras i blodet bundet till röda blodkroppar, vilka är väldigt små och specialiserade celler. Koldioxid transporteras även det till viss del bundet till röda blodkroppar, men främst i det vatten som blodet innehåller.

Normal puls vid vila är 60–80 slag per minut och vid medelhård ansträngning 120–150 slag per minut.

Experimentera

För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående frågor. Glöm inte att förklara resultatet. Du kan även försöka svara på frågorna genom att diskutera i stället för att experimentera.
  • Hur hög puls har du när du varken vilar eller leker, utan sitter och äter eller gör andra aktiviteter?
  • Hur hög puls kan du få?
  • Hur låg puls kan du få?

Variant

I stället för att vid vila och ansträngning jämföra pulsen kan du jämföra andningsfrekvensen, alltså hur ofta du andas.

Att pulsen ökar räcker egentligen inte för att öka syrgastillförseln till musklerna. Efter ett tag är ju blodet tömt på syrgas! Så hur får blodet sin syrgas? Jo, i lungorna förstås. Varje gång blodet rinner genom kroppen passerar de lungorna, och där tar de röda blodkropparna upp syrgas. Syrgasen kommer in i lungorna genom att vi andas, vilket går till så att vi med muskelkraft vidgar lungorna och skapar ett undertryck, varpå luften sugs in.

Ju mer musklerna arbetar, ju större är deras syrgasbehov, och ju mer syrgas måste tillföras lungorna. Därför måste vi andas oftare.

Normal andningsfrekvens vid vila är 12–15 andetag per minut och vid medelhård ansträngning 30–50 andetag per minut.
Gilla: Dela:

Senaste

Sidans innehåll

Också av oss

The Experiment Archive
Världens Häftigaste


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen


© Experimentarkivet. Roliga och enkla experiment (laborationer) i naturvetenskap (NO) och teknik. Biologi, kemi, fysik, jorden (geovetenskap), rymden (astronomi), teknik, eld, luft och vatten. För barn, vuxna, lärare och pedagoger, förskola, skola, fritids och hemma. Till hjälp finns en lärarhandledning och en faktabok. Dessutom experimentkurs, teambuilding och andra events.

Till toppen
 
Experimentarkivet.se av Ludvig Wellander. Enkla och roliga experiment/laborationer i naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma. Fysik, kemi, biologi, geovetenskap (jorden), astronomi (rymden) och teknik. Foton och filmer.